Privacy verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V.
Lagendijk 154
2988 AD  Ridderkerk
Tel. 0180-420800
KvK nr. 24253420
info@snoeituinmaterialen.nl

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V.
Willem Beukelszstraat 5
3261 LV  Oud-Beijerland

Uw persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens:

- Voorletters en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer (indien er een bedrag moet worden gecrediteerd)

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens:

- Om u van een factuur te voorzien die u in uw eigen administratie kunt verweken.
- Om (Hoveniers) te voorzien van artikel- en prijsinformatie.
- Om u op de hoogte te houden van de voortgang van een order.
- Om de betaling van de goederen met u af te stemmen.
- Om goederen bij u te kunnen bezorgen.
- Om op een later tijdstip na te kunnen gaan welke goederen er zijn geleverd voor b.v. aanvulling of garantie. 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies: 

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. gebruikt zowel technische en functionele cookies. Google Analytics gebruiken we om inzicht te krijgen in het websitegebruik.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snoeituinmaterialen.nl.

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@snoeituinmaterialen.nl